Privacy Verklaring

All Day Healthy Mindfulness

All Day Healthy, gevestigd op Puntkroos 11, 8043 NV Zwolle is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Wij vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten wij graag toe hoe wij dat doen. Heeft u hier vragen over, dan helpen wij u graag! U kunt ons bereiken via info@alldayhealthy.nl

Persoonsgegevens die All Day Healthy verwerkt

 

Contactformulier
Via het contactformulier kunt u zelf aangeven of ik telefonisch of per e-mail contact met u zal opnemen. Op deze manier hoeft u alleen de noodzakelijke persoonsgegevens door te geven. Zodra een bericht verstuurd wordt via het contactformulier, gaat u er mee akkoord dat Google uw gegevens verzamelt.

Om uw overeenkomst die u met ons aangaat uit te voeren, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig.

Naam
Uw naam wordt opgeslagen, omdat wij deze onder meer nodig hebben voor het opstellen van facturen, om contact op te nemen of om langs te komen, als dat noodzakelijk is.

E-mailadres of telefoonnummer 
Wij bewaren uw e-mailadres of telefoonnummer, zodat het mogelijk is om te reageren op uw bericht en/of contact verzoek. Uw e-mailadres kunnen wij ook gebruiken om u via nieuwsbrieven op de hoogte te houden over nieuwe ontwikkelingen bij All Day Healthy. Uiteraard heeft u de optie om u hiervoor uit te schrijven.

Uw Bericht
Uw vraag/opmerking gebruiken wij om met u te kunnen communiceren en uw vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die All Day Healthy verwerkt

 

Serverlogs

Maakt u gebruik van onze diensten, dan bewaren wij in zogenaamde serverlogs automatisch enkele gegevens over uw verbinding met onze servers. Denk aan uw IP-adres, browserversie, en het tijdstip van uw bezoek. De gegevens in deze logs gebruiken wij om fouten op onze systemen op te lossen en personen op te sporen die ons netwerk in gevaar brengen om hier vervolgens maatregelen tegen te treffen.

Overige persoonsgegevens
Het komt wel eens voor dat wij via supporttickets, socialmediaberichten of via e-mailberichten aanvullende persoonsgegevens toegestuurd krijgen waar wij niet om gevraagd hebben. Hebben wij deze persoonsgegevens niet nodig om u verder te helpen, dan zullen wij deze – voor zover technisch mogelijk – verwijderen.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@alldayhealthy.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde Besluitvorming

 

All Day Healthy neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor u.

Hoe lang All Day Healthy persoonsgegevens bewaart 

 

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor wij de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

 • All Day Healthy bewaart een kopie van het ingevulde aanmeldformulier maximaal 5 jaar met het oog op de beantwoording van vragen en afwikkeling van klachten. Wilt u niet dat wij uw gegevens voor dit doel bewaren, geef dit dan aan ons door.
 • Evaluatieformulieren worden, conform de eisen van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO), 3 jaar bewaard.
 • All Day Healthy legt verkoopgegevens (verkoopnota’s e.d.) tenminste 7 jaar vast, dit in het kader van de wettelijke vereisten opgesteld door de Nederlandse Belastingdienst ten aanzien van het bewaren van gegevens.

Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met info@alldayhealthy.nl

Delen van persoonsgegevens door All Day Healthy met derden

 

Wij delen uw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming hiervoor. 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verwerkersovereenkomsten

 

All Day Healthy maakt gebruik van website hosting bij ICT Dokter Zwolle. Hier een link naar hun verwerkersovereenkomst:

– Website fysieke hosting vind plaats bij CloudVPS. Hier een link naar hun Privacy Statement. https://www.cloudvps.nl/legal/privacy-statement

Cookies, of vergelijkbare technieken, die All Day Healthy gebruikt

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken 4 soorten cookies.

 1. Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.
 2. Daarnaast zijn er statistiek-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren. Adverteerders plaatsen op All Day Healthy promotionele content of vacatures. Soms wordt in zulke content een webbeacon of pixel geplaatst die bijhoudt hoe vaak de promotionele content is bekeken.
  Wij verzekeren u dat deze pixels nooit privacygevoelige informatie verzamelen.
 3. Voorkeur-cookies helpen uw voorkeursinstellingen (zoals taalvoorkeur, of cookievoorkeuren) te onthouden.
 4. Tot slot plaatsen wij marketing-cookies, die uw surfgedrag bijhouden. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook en LinkedIn vallen onder deze categorie.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben wij u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt u ook afmelden voor cookies van alle websites door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Chrome, Internet Explorer/EDGE, Firefox en Safari). Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u deze cookies in uw browser uitzet, kunt u niet meer van alle functionaliteiten van All Day Healthy gebruik maken en embedded content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de website tegenvalt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door All Day Healthy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@alldayhealthy.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe All Day Healthy persoonsgegevens beveiligt

 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@alldayhealthy.nl

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Wij versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de browser.
 • Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief gemonitord. Alle medewerkers van All Day Healthy die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met uw gegevens.
 • SPF is een internetstandaard die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Contactgegevens

 

Als u vragen heeft over uw privacy en onze Privacyverklaring en Cookiebeleid, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar info@alldayhealthy.nl.

All Day Healthy
T.a.v. R.G. Berkhof
Puntkroos 11
8043 NV Zwolle

06 55555661

Wijzigingen in het Privacy- en Cookiebeleid

 

Het is niet ondenkbaar dat ons Privacy- en Cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen wij er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

 

[Versie 1.0 – juli 2020]